За ТЕ-ТРЕЙД ГРУП

ТЕ-ТРЕЙД ГРУП ООД е базирана във София и Хасково, Република България и е регистрирана през 2007 г. Предметът на дейността й се заключва в проучване, проектиране, строително-монтажни и ремонтни работи в областта на промишленото, гражданското и инфраструктурното строителство. В досегашната си дейност фирмата е изпълнявала и продължава да изпълнява обекти от нулев цикъл до цялостното им завършване, включително вътрешно обзавеждане, художествено-монументално и оформление на външната околосградна среда, като за целта работи и със специализирани фирми, които се явяват нейни подизпълнители на обектите. Опитът от такава съвместна работа показва, че се достигат много високи и качествени резултати и се осигурява максимален комфорт на клиента.

От създаването до сега ТЕ-ТРЕЙД ГРУП ООД си изгради репутация на коректен и конкурентоспособен партньор и се придържа към най-високите стандарти в жилищното и промишлено строителството. Нашите клиенти избират нас, защото знаят, че ТЕ-ТРЕЙД ГРУП ООД ще предостави завършен продукт при много високо качество на прилична цена.