Строителен мениджмънт

ТЕ-ТРЕЙД ГРУП осигурява надеждна и професионална практика за максимална прозрачност на инвеститора във връзка с изпълнението на даден проект и неговата финансова стойност. Чрез нея наборът от услуги за строителни проекти и програми се планира стриктно, а всички фази на проекта и неговото изпълнение са проследими.

Какво прави строителният мениджмънт толкова важен?

Чрез съблюдаването на етапите, ние гарантираме, че целите на проекта ще бъдат постигнати, а качеството, сроковете и разходите за изпълнение ще съответстват на предварително заложените.

Услугата гарантира:

  • Оптимално използване на наличните средства
  • Контрол на качеството
  • Изготвяне и следване на проектен график
  • Оптимално използване на капацитета на изпълнителите
  • Управление на промени и забавяния, при непредвидени обстоятелства
  • Повишаване на ефективността
  • Гъвкавост при различни договори и обществени поръчки
  • Управление на паричните потоци.

ТЕ-ТРЕЙД ГРУП е до Вас във всеки етап от проекта. Бъдете сигурни в успеха!