ASTI Green Homes

Описание

 • Спецификация на обекта:
 • Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж
 • Адрес:
 • УПИ III-881, кв.96, м. Кръстова вада, район Лозенец, гр.София
 • Възложител:
 • ЮНИИК ХОУМС БЪЛГАРИЯ ООД
 • Обект на договора:
 • Въвеждане на сградата в експлоатация
 • РЗП:
 • 4595,28 м2
 • Завършено:
 • 2020г.