ASTI Red Homes

Описание

 • Спецификация на обекта:
 • Две жилищни сгради с подземни гаражи
 • Адрес:
 • УПИ V-882, кв.93, м. Кръстова вада, район Лозенец, гр.София
 • Възложител:
 • Тотю ООД
 • Обект на договора:
 • Въвеждане на сградата в експлоатация
 • РЗП:
 • 7702.40 кв.м
 • Срок на изпълнение:
 • 2024г.