Bloktherm Plus

Описание

Обхват/Област на приложение
Изолация на външни и вътрешни повърхности, бетон и други материали в температурния диапазон от -40 ° С до + 80 °, 100% водоустойчивост.

Характеристики

 • ефективна топло и хидро изолация от 2 мм слой на нанасяне
 • лесна и спестяваща време употреба
 • приложение върху почти всички материали
 • дишаща смес
 • устойчивост на абразия, устойчивост във времето, способност да се измива
 • предотвратява развитието на плесен
 • траен
 • огнеупорен
 • устойчиви на замръзване
 • безвреден за здравето
 • могат да се комбинират с емулсионни бои

Опаковка
Пластмасова кофа: 10l – 5l

Цвят
Бял

Съхранение
Съхранявайте в затворено или сухо помещение, в оригиналната опаковка, при стайна температура между +5°С и +25°С.

Технически данни

Топлинна устойчивост след втвърдяване

-40 ° C до + 80 ° C без загуба на обявените свойства

Топлопроводимост

0.024 W / (mK)

Степен на гланциране

матов

Външен вид

във вид на паста

Цвят

бял

Миризма

сладка, след нитроцелулозен разтворител

Еквивалент на съпротивлението на дифузия

sd = 0,16 m (1 mm слой) съгласно EN ISO 7783

Основа, грунд

min. 1,2 MPa съгласно ČSN 73 2577

Минимален приложен слой

1,5 mm

Срок на експлоатация след втвърдяване

min. 15 години в обичайни условия

Съхранение

между + 5 ° C и +45 ° C, без замръзване

Срок на годност

Неотворени: 2 години след производството

Подходящи субстрати

за всички видове порести материали, дърво и неговите странични продукти, метални повърхности, стъкло

Подходящо състояние на повърхностите

чисти, сухи, без грес и прах

Работна температура

+5 °C bis +50 °C

Показания за здравето

не е вреден за здравето според ČSN 1230-1

Запалимост

пожароустойчива съгласно ČSN EN 13501-1 + A1-

Приложение

1. Основна подготовка
Първо сместта се разбърква при ниска скорост с електрическа бъркалка или с мистрия, без добавяне на вода, докато се постигне гъста консистенция..

2. Разреждане
Сместта се разрежда с 10% вода до 1 литър при ниска скорост. В зависимост от абсорбцията на основата и вашата практика, можете внимателно да промените консистенцията за по-добро приложение като добавяте вода

3. Нанасяне на сместта
Нанесете сместта равномерно с дебелина на слоя min. 1,5mm.

4. Време на съхнене
Обичайното време за съхнене и втвърдяване при слой от 1 mm е макс. 24 часа. Това зависи и от температурата и абсорбцията на основата, температурата и влажността на въздуха и въздушния поток

5. Инструменти
Замърсените с продукта инструменти трябва да се почистят с вода, остатъците от сухия продукт се отстраняват механично. След почистване, повърхностите се изплакват с вода.

6. Разход
1 литър за 1-3м2 в зависимост от основата

7. Полага се в система с Bloktherm grund за по добра адхезия.

Съвети

 • Указания за опасност / Съвети за безопасност

Продуктът е безопасен и при контакт не носи риск за здравето.
Продуктът не е класифициран като опасен за околната среда. Той е неутрален и незапалим.