COMASEAL RN

RUST NEUTRALIZER

Описание

ФОРМУЛИРАН, за да неутрализира ръждата и да предпазва от корозия, атмосферни влияния и физическо износване. RN е система „В ЕДНА СТЪПКА“, която действа като грунд.

Най-добри приложения

Превръща ръждата в черна материя. Неутрализира ръжда. Оставя се да изсъхне най-малко 4 – 8 часа. Действа срещу корозия и защитава от атмосферни влияния. RN е UV устойчив и не се влияе от враждебна среда. Покритие за ръждясали области за предотвратяване и контрол на корозията. RN ще запечата срещу всеки контакт с влага, въздух или химически замърсители, които пораждат корозионна активност. Доказано / изпитано съгласно ASTM като „водоустойчив“. ИЗПОЛЗВА СЕ КАТО ГРУНД!