Проектиране и строителство на жилищни, обществени и промишлени сгради

ТЕ-ТРЕЙД ГРУП

Многофункционален жилищен комплекс

ПЕНТАГРАМ

НАШИТЕ УСЛУГИ

Цялостно реализиране на проекти

Качествено изпълнение до последния детайл

Процес на работа осигуряващ пълен комфорт на Възложителя

ПОВЕЧЕ ЗА ТЕ-ТРЕЙД ГРУП

ТЕ-ТРЕЙД ГРУП ООД е базирана във София и Хасково, Република България и е регистрирана през 2007 г. Предметът на дейността й се заключва в проучване, проектиране, строително-монтажни и ремонтни работи в областта на промишленото, гражданското и инфраструктурното строителство. В досегашната си дейност фирмата е изпълнявала и продължава да изпълнява обекти от нулев цикъл до цялостното им завършване, включително вътрешно обзавеждане, художествено-монументално и оформление на външната околосградна среда, като за целта работи и със специализирани фирми, които се явяват нейни подизпълнители на обектите. Опитът от такава съвместна работа показва, че се достигат много високи и качествени резултати и се осигурява максимален комфорт на клиента.

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

НАУЧЕТЕ КАКВО КАЗВАТ КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

Референции

ПОТЪРСЕТЕ НИ, ЗА ДА РЕАЛИЗИРАМЕ ВАШИЯ ПРОЕКТ

Контакти