Проектиране и строителство на жилищни, обществени и промишлени сгради

ТЕ-ТРЕЙД ГРУП предлага услуги, които следват целия процес от проучване, проектиране на идейна, техническа и работна фаза до реализиране на желаната жилищна, обществена и промишлена сграда. Ние изграждаме модерни и функционални проекти с високо качество на работа и използваните материали.

Нашата цел

В основата на всеки наш проект е да осигурим комфорта, сигурността на използване, ниските разходи, дългия живот на сградите и устойчивата във времето естетика и функционалност на архитектурата.

Нашите принципи

ТЕ-ТРЕЙД ГРУП има коректно отношение на всички нива – клиенти, доставчици, подизпълнители и институции. Нашите бизнес практики са напълно прозрачни, в съответствие с утвърдените правила и стандарти. Проектираните и построени от нас сгради отговарят на всички законови изисквания.

Нашите клиенти

Ние знаем, че високото качество на строене е основа за спокоен живот и експлоатация от нашите клиенти. Решенията ни осигуряват практичност на сградата, съчетана с модерна визия, съобразена с Вашите желания и нужди.

ТЕ-ТРЕЙД ГРУП Ви гарантира качествено строителство и изпълнение в оптимални срокове.