Многофункционален жилищен комплекс Аво резиденс, София

Описание

 • Спецификация на обекта:
 • Многофункционален жилищен комплекс
 • Адрес:
 • УПИ VIIІ-1164, кв.69, м.”Кръстова вада”, гр.София
 • Възложител:
 • Радослав Каркадаков
 • Обект на договора:
 • Въвеждане на сградата в експлоатация
 • РЗП:
 • 1334.84м2
 • Срок на изпълнение:
 • 2017г.