Сутерен

общ за Сграда А и Сграда Б

Сутерен

Сутерен
ПМ 1 - ПродаденоПМ 2 - ПродаденоПМ 3 - Свободно | 15 000 €ПМ 4 - ПродаденоГараж 5-6 - ПродаденГараж 7-8 - ПродаденГараж 9-10 - ПродаденГараж 11-12 - ПродаденГараж 13-14 - ПродаденГараж 15-16 - ПродаденПМ 17-18 - ПродаденПМ 19 - ПродаденоПМ 20 - ПродаденоПМ 21 - ПродаденоПМ 22 - ПродаденоПМ 23 - ПродаденоПМ 24 - ПродаденоПМ 25 - ПродаденоГараж 26-27 + склад - ПродаденГараж 28-29 + склад - ПродаденГараж 30-31 + склад - ПродаденПМ 32 - ПродаденоПМ 33 - ПродаденоПМ 34 - ПродаденоПМ 35 - ПродаденоГараж 36 - ПродаденГараж 37 - ПродаденПМ 38-39 - ПродаденоПМ 40-41 - ПродаденоПМ 42-43 - ПродаденоПМ 44 - ПродаденоПМ 45 - ПродаденоСклад А1 - ПродаденСклад А2 - ПродаденСклад А3 - ПродаденСклад А4 - Свободен | 3000 €Склад А5 - Свободен | 4000 €Склад А6 - Свободен | 3000 €Склад А7 - Свободен | 3000 €Склад А8 - Свободен | 3000 €Склад А9 - Свободен | 4000 €Склад А10 - ПродаденСклад А11 - Свободен | 4000 €Склад А12 - Свободен | 4000 €Склад А13 - Свободен | 4000 €Склад А14 - Свободен | 4000 €Склад А15 - Свободен | 3000 €

ПМ 1 - Продадено

15 000 €

ПМ 2 - Продадено

ПМ 3 - Свободно | 15 000 €

ПМ 4 - Продадено

Гараж 5-6 - Продаден

Гараж 7-8 - Продаден

Гараж 9-10 - Продаден

Гараж 11-12 - Продаден

Гараж 13-14 - Продаден

Гараж 15-16 - Продаден

ПМ 17-18 - Продаден

ПМ 19 - Продадено

ПМ 20 - Продадено

ПМ 21 - Продадено

ПМ 22 - Продадено

ПМ 23 - Продадено

ПМ 24 - Продадено

ПМ 25 - Продадено

Гараж 26-27 + склад - Продаден

Гараж 28-29 + склад - Продаден

Гараж 30-31 + склад - Продаден

ПМ 32 - Продадено

ПМ 33 - Продадено

ПМ 34 - Продадено

ПМ 35 - Продадено

Гараж 36 - Продаден

Гараж 37 - Продаден

ПМ 38-39 - Продадено

ПМ 40-41 - Продадено

ПМ 42-43 - Продадено

ПМ 44 - Продадено

ПМ 45 - Продадено

Склад А1 - Продаден

Склад А2 - Продаден

Склад А3 - Продаден

Склад А4 - Свободен | 3000 €

Склад А5 - Свободен | 4000 €

Склад А6 - Свободен | 3000 €

Склад А7 - Свободен | 3000 €

Склад А8 - Свободен | 3000 €

Склад А9 - Свободен | 4000 €

Склад А10 - Продаден

Склад А11 - Свободен | 4000 €

Склад А12 - Свободен | 4000 €

Склад А13 - Свободен | 4000 €

Склад А14 - Свободен | 4000 €

Склад А15 - Свободен | 3000 €