Сутерен

общ за Сграда А и Сграда Б

Сутерен

Сутерен
ПМ 1 - Продадено ПМ 2 - Продадено ПМ 3 - Свободно | 15 000 € ПМ 4 - Продадено Гараж 5-6 - Продаден Гараж 7-8 - Продаден Гараж 9-10 - Продаден Гараж 11-12 - Продаден Гараж 13-14 - Продаден Гараж 15-16 - Продаден ПМ 17-18 - Продаден ПМ 19 - Продадено ПМ 20 - Продадено ПМ 21 - Продадено ПМ 22 - Продадено ПМ 23 - Продадено ПМ 24 - Продадено ПМ 25 - Продадено Гараж 26-27 + склад - Продаден Гараж 28-29 + склад - Продаден Гараж 30-31 + склад - Продаден ПМ 32 - Продадено ПМ 33 - Продадено ПМ 34 - Свободно | 15 000 € ПМ 35 - Продадено Гараж 36 - Свободен | 18 000 € Гараж 37 - Продаден ПМ 38-39 - Свободно | 15 000 € ПМ 40-41 - Свободно | 15 000 € ПМ 42-43 - Продадено ПМ 44 - Продадено ПМ 45 - Продадено Склад А1 - Продаден Склад А2 - Продаден Склад А3 - Продаден Склад А4 - Свободен | 3000 € Склад А5 - Свободен | 4000 € Склад А6 - Свободен | 3000 € Склад А7 - Свободен | 3000 € Склад А8 - Свободен | 3000 € Склад А9 - Свободен | 4000 € Склад А10 - Продаден Склад А11 - Свободен | 4000 € Склад А12 - Свободен | 4000 € Склад А13 - Свободен | 4000 € Склад А14 - Свободен | 4000 € Склад А15 - Свободен | 3000 €

ПМ 1 - Продадено

15 000 €

ПМ 2 - Продадено

ПМ 3 - Свободно | 15 000 €

ПМ 4 - Продадено

Гараж 5-6 - Продаден

Гараж 7-8 - Продаден

Гараж 9-10 - Продаден

Гараж 11-12 - Продаден

Гараж 13-14 - Продаден

Гараж 15-16 - Продаден

ПМ 17-18 - Продаден

ПМ 19 - Продадено

ПМ 20 - Продадено

ПМ 21 - Продадено

ПМ 22 - Продадено

ПМ 23 - Продадено

ПМ 24 - Продадено

ПМ 25 - Продадено

Гараж 26-27 + склад - Продаден

Гараж 28-29 + склад - Продаден

Гараж 30-31 + склад - Продаден

ПМ 32 - Продадено

ПМ 33 - Продадено

ПМ 34 - Свободно | 15 000 €

ПМ 35 - Продадено

Гараж 36 - Свободен | 18 000 €

Гараж 37 - Продаден

ПМ 38-39 - Свободно | 15 000 €

ПМ 40-41 - Свободно | 15 000 €

ПМ 42-43 - Продадено

ПМ 44 - Продадено

ПМ 45 - Продадено

Склад А1 - Продаден

Склад А2 - Продаден

Склад А3 - Продаден

Склад А4 - Свободен | 3000 €

Склад А5 - Свободен | 4000 €

Склад А6 - Свободен | 3000 €

Склад А7 - Свободен | 3000 €

Склад А8 - Свободен | 3000 €

Склад А9 - Свободен | 4000 €

Склад А10 - Продаден

Склад А11 - Свободен | 4000 €

Склад А12 - Свободен | 4000 €

Склад А13 - Свободен | 4000 €

Склад А14 - Свободен | 4000 €

Склад А15 - Свободен | 3000 €