VALENA

… защото всичко започва от ДОМА

Сграда А - жилищна

Сграда Б - офисна

ЗА ПРОЕКТА

Локация

гр. София,
м. „Овча купел – кв. 50“
р-н „Овча купел“

Представяне

В Сграда А са проектирани 44 бр. апартаменти+2 магазина, за които са предвидени 46 бр.паркоместа/ магазините под 100 кв.м.полезна площ.

Виж още

В Сграда Б са проектирани 9 бр. офиса под 100 кв.м, за които са осигорени 9 бр. паркоместа и един офис-мезонет над 100 кв.м.- за който са предвидени 2 бр. паркоместа-общо-11 бр. паркоместа за офисната сграда.

Общо за сграда А и сграда Б- 46 +11= 57 бр.паркоместа.

Материали

Конструкцията на сградите ще бъде стоманобетонна от смесен тип – безгредова и гредова, съгласно конструктивен проект, върху фундамента плоча с гарантирана устойчивост на земетръс.

Виж още
Покривите ще бъдат плоски с хидро и топлоизолация/ отразена подробно в част ЕЕ, Aрх./. Всички ограждащи стени ще бъдат 25 см. качествена тухла, а преградните – 12 см. Ограждащи външни стени ще бъдат с 10 см. топлоизолация / отразена подробно в част ЕЕ/. Прозорците и балконските врати ще бъдат петкамерни PVC профили с прекъснат топлинен мост с цвят по RAL и стъклопакети от нискоемисионно стъкло. За всички помещения е предвидена отоплителна инсталация по санитарни норми при изчислителна температура за град София- tиз=-120С.

Сградите ще се топлоизолират по отделен проект за топлотехническа ефективност.

Всички апартаменти се издават към собствениците по БДС стандарт на гипсова шпакловка стени и тавани и замазка подове. Санитарните помещения ще бъдат на варо-циментова мазилка.

Галерия

Вече с
Акт 14